Domushuis

Nijmegen

Het Domushuis is een woon- en zorglocatie voor ex-gedetineerden met psychiatrische problemen en veelal een verslavingsproblematiek. Het Domushuis biedt een veilig en beschermd thuis, waar klimaat en sfeer aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. In een vroeg stadium is Helin uitgenodigd voor het inventariseren van wensen en eisen van de opdrachtgever en gebruikers.
Dit heeft geresulteerd in adviezen en een inrichtingsconcept voor de totale inrichting: keukens, woonkamers, slaapkamers en kantoren. Het inrichtingsconcept is vertaald naar een interieurontwerp waarbij enerzijds het materiaal van de diverse interieuronderdelen voldoet aan zeer intensief gebruik en anderzijds het materiaal- en kleurgebruik zorgdragen voor een warme en vriendelijke leefomgeving.
Met een intensieve projectbegeleiding heeft Helin het project ruim voor de in gebruikname van het Domushuis gebruiksklaar opgeleverd. 

« Ga terug naar overzicht